Ympäristölautakunta oppimatkalle Amsterdamiin

Kelluvia taloja Amsterdamissa
Hollannissa voi tutustua rakentamisen energiaratkaisuihin. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsingin kaupunginhallitus on oikeuttanut ympäristölautakunnan tekemään 4 päivän virkamatkan Amsterdamiin Hollantiin. Matkalle 3.-6. kesäkuuta  lähtee kaikkiaan 9 lautakunnan jäsentä ja 8 virkamiestä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johdolla. Mikä saa ympäristöihmiset suuntaamaan Amsterdamiin ja vieläpä lentäen? Perinteisesti ympäristölautakuntahan ei ole paljoa matkaillut. Ympäristökeskuksen kasvihuonekaasupäästöekspertti Petteri Huuska laski, että lautakunnan matkasta aiheutuu yhteensä noin 13 tonnia CO2-ekvivalenttia, eli yhden suomalaisen keskimääräisen ihmisen vuosittainen hiilijalanjälki!

Jotain on siis saatava aikaan vähintään  kompensoidaksemme aiheutetut päästöt ja tuomiseksi eväitä ja ideoita  omaan työhömme ympäristöviisaan, terveellisen ja luonnonläheisen Helsingin puolesta.

Amsterdam muistuttaa Helsinkiä 

Amsterdam on kohteena Helsingin kokoluokkaa. Amsterdamissa asukkaita on 800 000, Helsingissä noin 600 000. Lähtökohdat ovat siis hyvin samankaltaiset verrattuna todellisiin miljoonametropoleihin.

Hollannissa kaiken kaikkiaan asukastiheys on hyvin korkea, 395 asukasta neliökilometrillä. Suomessa vastaava luku on 16.  Hollannissa maata on siis vähän, naapuri on lähellä ja yhteistyön on oltava saumatonta, jotta yhteiselo ylipäänsä sujuisi. On ollut pakko kehittää ratkaisuja, joilla voidaan minimoida eri toiminnoista aiheutuvia ympäristöhaittoja ovat ne sitten ilmansaasteita, lehmänlantaa tai kiinteitä jätteitä. Hollantilainen osaa ottaa hyvin huomioon erilaisuuden ja maassa on perinteisesti vallinnut innovatiivinen ennakkoluuloton ajattelutapa kehittää asioita parempaan suuntaan.

Mitä näemme ja opimme?

Ohjelmassa, jota on huolella rakennettu paikallisen Finnpron toimiston kanssa, päästään aluksi perehtymään Schipholin lentokentän ympäristönäkökohdat huomioon ottaviin ratkaisuihin mukaan lukien lentokenttäliikenne sähköautoilla. Samana päivänä saadaan kaupunginsuunnitteluvirastossa kokonaiskuva kaupungista ja sen terveyteen ja kestävyyteen liittyvistä ratkaisuista ja projekteista. Kaupunki ottaa delegaation virallisestikin vastaan kaupungintalolla apulaiskaupunginjohtajan toimiessa isäntänä.

Keskiviikon aikana on teemana kestävä, innovatiivinen talous. Torstaina pääsemme tutustumaan uusiin energiaratkaisuihin rakentamisessa ja liikenteessä. Amsterdamin sataman moderni jätehuolto antaa varmaan ajattelemisen aihetta samoin kaupunkiviljelyn  ja biotalouden uudet  urbaanit mahdollisuudet.

Uskomme, että saamme uusia ideoita, jotka ovat sovellettavissa myös Helsingin olosuhteisiin. Matkan anti tulee näkymään lautakunnan lähivuosien toiminnassa uusina aloitteina ja toivottavasti käytännön toteutuksina.  Tällä tavalla, näin uskon, hiilitase saadaan matkankin osalta vahvasti positiiviseksi.

Ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen
pekka.kansanen(at)hel.fi