Ulkoilmakonserttien FAQ

Olympiastadionin konserteista tulee harvoin meluvalituksia. Kuva on Robinin kesän 2014 keikalta. Kuva: Johanna Joutsiniemi.
Olympiastadionin konserteista tulee harvoin meluvalituksia. Kuva on Robinin kesän 2014 keikalta. Kuva: Johanna Joutsiniemi.

Helsingin kesässä järjestetään paljon ulkoilmakonsertteja. Ne tuottavat monille iloa, mutta ärsyttävät toisia. Ympäristökeskus kokosi vastauksia tavallisimpiin konserteista esitettyihin kysymyksiin.

Miksi konsertit saavat tänä vuonna jatkaa soittoa pidempään kuin aiempina vuosina?

Helsingin ympäristökeskuksen ulkoilmakonserttien päättymisaikoja koskevassa linjauksessa on esitetty tärkeimmille tapahtumapaikoille kello 22:n jälkeen päättyvien tapahtumien enimmäismäärät. Linjaukset koskevat Suvilahden, Tukkutori-Teurastamon, Kyläsaaren, Kaisaniemen, Hietaniemen ja Kaivopuiston tapahtumapaikkoja.

Päättymisaikalinjauksen tavoitteena on löytää sekä tapahtumanjärjestäjiä, konserttivieraita että lähistön asukkaita tyydyttävä ratkaisu.

Linjauksessa on otettu huomioon syksyllä 2015 tapahtumapaikkojen lähistöllä tehty asukaskysely sekä aiemmat kokemukset Helsingin ulkoilmakonserteista. Kyselyn perusteella suurin osa tapahtuma-alueiden lähellä asuvista pitää sopivana tapahtumien päättymisaikana arkisin kello 23 ja viikonloppuisin kello 24. Tästä syystä linjaukset sallivat aiempaa enemmän myöhäisiä päättymisaikoja. Toisaalta ne myös määrittävät kello 22:n jälkeen päättyvien tapahtumapäivien enimmäismäärän.

Mistä saan tietoa konserttien ajankohdista ja päättymisajoista?

Meluilmoituksista tehtävät päätökset ja kaikki muutkin Helsingin kaupungin päätösasiakirjat löytyvät kaupungin internetsivuilta. Lisäksi kannattaa seurata Helsingin kaupungin verkkosivuja ja uutisointia.

Mitä meluilmoituspäätöksessä määrätään ja kuka tekee päätökset?

Meluilmoituspäätöksissä määritellään meluntorjuntatoimet, joiden avulla kohtuuton meluhaitta voidaan ehkäistä. Päätöksissä voidaan määritellä tapahtumien päättymisajat, suurimmat sallitut melutasot, tarvittavat melumittaukset sekä alue, jonka asukkaille tapahtumasta tulee ennakolta tiedottaa.

Päätöksiä valmisteltaessa otetaan huomioon uudet päättymisaikalinjaukset, tapahtumien määrä ja kesto tapahtumapaikalla ja sen lähistöllä, asutuksen läheisyys ja melun leviäminen.

Valmistelussa käytetään apuna melun leviämisselvityksiä, joita suurten tapahtumien järjestäjiltä etukäteen edellytetään. Konsertin aikana tehtävien melumittausten avulla voidaan huolehtia siitä, etteivät melutasot nouse liian korkeiksi tapahtuma-alueella tai sen ulkopuolella.

Meluilmoituspäätökset tekee ympäristönsuojelupäällikkö. Näissä päätöksissä ei voida vaikuttaa tapahtuman sijaintiin, sen ratkaisee alueen vuokraaja (kiinteistövirasto, rakennusvirasto, liikuntavirasto tai yksityinen maan haltija).

Tapahtuman järjestäjän meluntorjuntaohjeisiin on koottu tietoa muun muassa meluilmoituksen tekemisestä ja naapureille tiedottamisesta.

Kuinka monta konserttia Helsingissä järjestetään kesän aikana?

Ympäristökeskukseen tulee vuosittain 70–80 meluilmoitusta erilaisista tapahtumista. Valtaosa kaikista ulkoilmatapahtumista on pienimuotoisempia perhe-, kaupunginosa-, tai ruokatapahtumia, joissa musiikki on sivuosassa. Suurempia konsertteja järjestetään 10–20 vuodessa.

Mitkä lait ja säännöt koskevat Helsingissä järjestettäviä konsertteja?

Meluilmoitusmenettely perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka 118 §:n mukaan erityisen häiritsevää melua aiheuttavista toiminnoista on tehtävä meluilmoitus. Toiminnat ja tapahtumat, joista ilmoitus on tehtävä, on tarkemmin määritelty kaupunginvaltuuston hyväksymissä ympäristönsuojelumääräyksissä. Lain 122 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen on tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa tarvittaessa annetaan meluhaittojen torjuntaa koskevia määräyksiä.

Miten ratkaista vastakkaiset mielipiteet päättymisajoista?

Konserttimelusta puhutaan vuodesta toiseen. Toiset valittavat metelistä, toiset vaativat pidempiä soittoaikoja – päätösten valmistelu on tasapainoilua. Vuoden vaihteessa valmiiksi saadussa konserttien Lähiasukkaille tehtiin asukaskysely, jonka perusteella myöhäisempiä päättymisaikoja voitiin jonkin verran lisätä. Kello 22 jälkeen päättyvien tapahtumien määrää suosituimmilla tapahtumapaikoilla kuitenkin rajattiin siten, ettei meluhaitta kasva kohtuuttomaksi.

Saavatko konsertit ja festivaalit jatkua Helsinkiä myöhempään muissa pohjoismaiden pääkaupungeissa?

Ympäristökeskuksen tietojen mukaan päälinjaukset ovat hyvin samansuuntaisia kaikissa.

Haluan tehdä valituksen konserttimelusta, miten toimin?

Helsinkiläiset asukkaat voivat antaa palautetta sähköisen kaupungin verkkosivuilta löytyvän palautejärjestelmän kautta. Kerro mahdollisimman tarkasti melun ajankohta, kesto ja paikka, mihin melu on kuulunut ja kuuluiko melu asunnon sisään ikkunoiden ollessa kiinni. Jos palaute koskee roskaantumista, voit liittää palautteeseen kuvan roskaantumiskohteesta. Jätä yhteystietosi, jotta palautteeseen voidaan vastata.

 

Lisätiedot ja linkit:
  • Katso ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset täältä ja asukaskyselyn aineistot tästä.
  • Helsingin kaupungin päätösasiakirjat löytyvät täältä.
  • Kesän suurimmat musiikkifestivaalit ja niiden päättymisajat löydät tästä.
  • Tapahtumajärjestäjän meluntorjuntaohjeet ovat tämän linkin takana.

 

Teksti: Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, Helsingin kaupungin ympäristökeskus