Suurtapahtumien ekokriteerit parantavat Helsingin kilpailukykyä

Ruokakoju Maailma kylässä -tapahtumassa
”On aivan huippua tulla tapahtumaan, jossa jätteet on hoidettu asianmukaisesti, äänen voimakkuus ei ylitä kipukynnystä ja energia- sekä ruokahuolto on hoidettu kestävästi”, Markus Lukin kirjoittaa.

Helsingissä järjestettävien suurtapahtumien ympäristökriteerit tulivat voimaan vuoden 2015 alusta. Vastaavat kriteerit hyväksyttiin Espoossa jo viime keväänä, ja Vantaalle kriteerit ovat menossa nyt alkuvuonna kaupunginhallituksen käsittelyyn. Mistä kriteereissä oikein on kyse, ja miksi kaupunkien pitää asettaa kriteerejä tapahtumille? Eikö ympäristölainsäädännön noudattaminen riittäisi?

Ympäristöasiat ovat menestystekijä

Ensinnäkin, Helsinki on aiemminkin asettanut tapahtumille ympäristöehtoja, eli uudesta asiasta ei ole kysymys. Tapahtumille alueita vuokraavat lautakunnat ovat asettaneet omia ehtojansa, ja ympäristötoimi on hoitanut lakisääteiset ympäristövelvollisuutensa tapahtumien suuntaan. Nyt hyväksyttyjen ympäristökriteerien valmistelussa ovat olleet mukana kaikki eri tahot, ja sitä kautta kaupunki on yhtenäisemmin linjausten takana.

Toiseksi, Helsinki haluaa strategiansa mukaisesti olla hauska kaupunki, jossa on paljon tapahtumia, mutta myös ympäristöviisas vihreän talouden kaupunki, joka vähentää päästöjänsä EU:n tavoitteita nopeammin. Tapahtumien ympäristökriteereillä voidaan samanaikaisesti edistää molempia tavoitteita. Hyvin hoidetut ympäristöasiat voivat olla tapahtumalle tai mille tahansa yritykselle kilpailukeino ja menestystekijä.

Tapahtumien ympäristökriteerien tarkoitus ei siis ole vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä, vaan pikemminkin helpottaa niiden suunnittelua. Kriteereissä kiinnitetään huomiota tapahtuman jätehuoltosuunnitelman ja meluilmoituksen laatimiseen hyvissä ajoin, jotta niitä ehdittäisiin suunnitella hyvissä ajoin, ja tarvittaessa yhdessä viranomaisten kanssa. Esimerkiksi jätehuollon suunnitteluun tarjotaan tarvittaessa neuvontaa.

30% alennusta ekokriteerit täyttäville

Helsinki tarjoaa muitakin porkkanoita. Yleisten töiden lautakunta päätti kriteerityöryhmän ehdotuksen mukaisesti myöntää 30 prosentin alennuksen aluevuokrasta niille tapahtumille, jotka ovat hoitaneet ympäristöasiansa suunnitelmallisesti Ekokompassi tapahtuma -järjestelmän mukaisesti. Toivottavasti muut tapahtumille alueita vuokraavat lautakunnat tulevat perässä. Myös Espoo teki jo keväällä vastaavan päätöksen.

Lopuksi ehkä kaikille tärkein asia. Ympäristöasiat hyvin hoitava tapahtuma houkuttelee myös osallistujia niin lähiseuduilta kuin kaukaakin. On aivan huippua tulla kiinnostavaan tapahtumaan, jossa jätteet on hoidettu asianmukaisesti ja siististi, äänen voimakkuus ei ylitä kipukynnystä ja energia- ja ruokahuolto on hoidettu kestävällä tavalla! Sellaisia tapahtumiahan Helsingissä riittää!

Veikkaan, että ympäristöystävällisten tapahtumien kysyntä kasvaa, ja ne menestyvät muita tapahtumia paremmin. Pidetään yhdessä huolta, että näin on jatkossakin!

Tapahtumien ympäristökriteerit Helsingissä tulivat voimaan 1.1.2015 ja ne löytyvät täältä.

Tutustu myös tapahtumajärjestäjille suunnattuun eko-oppaaseen Siisti tapahtuma.

Teksti: Markus Lukin / johtava ympäristösuunnittelija / etunimi.sukunimi@hel.fi
Kuva: Lotta Henriksson / Helsingin kaupungin aineistopankki