Modernia ilmastovastuuta maailman toimivimmassa kaupungissa – ympäristöasiat Helsingin uudessa strategiaesityksessä

Teksti: Esa Nikunen, kuva: Jussi Hellsten.

Pormestari Jan Vapaavuori julkaisi elokuun lopulla esityksensä Helsingin kaupunkistrategiaksi. Jo otsikko ”Maailman toimivin kaupunki” osoittaa, että tavoitteet ovat korkealla. Kotikaupunkini strategiaesitys on raikkaasti kirjoitettu ja kurkottaa rohkeasti tulevaisuuteen. Pakko heti myöntää: pidän siitä.

Tuntuu hyvältä, kun voi virkamiehenä olla mukana luomassa edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Lähellä sydäntäni ovat muun muassa suvaitsevaisuus, monimuotoisuus ja kansainvälisyys. Elävä kaksikielisyys on Helsingin rikkaus.

Kaupunkielämä on monesti kompromissien tekemistä. Helsingin on oltava ”samaan aikaan luotettava ja luova, spontaani ja järjestäytynyt.” Omaperäiset kontrastit ovat kiistämättä Helsingin valttikortti. Helsingissä on mahdollisuus saman päivän aikana uppoutua luonnonrauhaan ja ottaa ilo irti elävästä kaupunkikulttuurista. Kotikaupunkimme on jo useasti rankattu yhdeksi maailman parhaimmista kaupungeista elää juuri siksi, että täällä yhdistyvät vakaus, kulttuuri, ympäristö, koulutus ja infrastruktuuri sopivalla tavalla.

Ympäristöasiat näkyvät strategiaesityksessä mielestäni varsin hyvin. Erityisen hyvin on tunnistettu, kuinka tärkeä luonto on sekä helsinkiläisille että vierailijoille. Kaupungin väkiluku kasvoi viime vuonna noin seitsemällä tuhannella, ja väestönkasvun odotetaan jatkuvan yli prosentilla vuosittain. Nopea kasvu vaatii paljon tasapainoilua ja hyvää suunnittelua. Luonnonsuojelua koskevat tavoitteet ovat erinomaiset: kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisätään, metsäverkostoa vahvistetaan, vesien tilaa parannetaan, viherpinta-alaa lisätään ja laaditaan merellinen strategia. Hienoa on myös se, että kansallisesta kaupunkipuistosta luvataan päätös – Helsingissä on paljon paikkoja, joissa kulttuurihistoria ja luonto yhdistyvät hienolla, suojelun arvoisella tavalla. Vieraslajien torjunta on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, mikä ei vielä esityksessä näkynyt.

Koko strategiaesityksen iloisin yllätys koski ilmastonmuutosta. Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään entistä voimakkaammin niin, että saavutamme hiilineutraalisuuden vuoteen 2035 mennessä. Kansainvälisesti kunnianhimoinen tavoite aikaistaa nykyistä hiilineutraalisuustavoitetta peräti 15 vuodella. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan sopivassa suhteessa uusiutuvaa energiaa ja fiksua energian käyttöä. Kalasatamassa ja Pakilassa eivät välttämättä päde samat ratkaisut – keinot päästöjen vähentämiseen on aina löydettävä yhdessä helsinkiläisten kanssa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta keskeisten kaupungin toimien, kuten liikenteen hinnoittelun ja lähiöiden energiaremonttien tukemisen, olisi toivonut myös näkyvän strategiassa.

Ilmastonmuutos on käynnissä, ja strategiassa olisi tärkeää tunnistaa tarve ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Lisääntyviin sademääriin varautumisessa auttaa jo esityksessä mainittu vihreän pinta-alan lisääminen, mutta ilmastonmuutokseen sopeutuminen käsittää paljon muutakin. Kaupungin pitää pystyä luomaan turvallisen ja toimivan urbaanin elämän edellytykset myös muuttuvassa ilmastossa, muuttuvassa maailmassa.

Liikenneinvestoinnit ja maankäyttö on suunniteltava kasvavassa kaupungissa saumattomassa yhteistyössä. Meluhaittojen vähentämistä strategiaesityksessä ei mainita, mutta kestävään liikkumiseen panostetaan muun muassa raideliikenteen kehittämisellä. Liikkumisessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmanlaadun parantaminen pelaavat yhteen, mikä varmasti kannustaa kaupunkia toimenpiteisiin.

Helsinki on sopivan kokoinen kaupunki monenlaisille innovatiivisille kokeiluille muun muassa kiertotaloudessa ja cleantechissa. Strategiassa linjataan, että kaupungin tehtävänä on luoda edellytykset hyvien ratkaisujen testaamiselle ja käyttöönotolle yhdessä helsinkiläisten kanssa. Helsinkiläisillä on kykyä maailmanluokan ratkaisuihin, joista hyötyy myös elinkeinoelämämme. Kaupungilla on mahdollista näyttää suuntaa omissa hankinnoissaan ja investoinneissaan: niiden vastuullisuutta on tärkeä kehittää.

Strategiaesitys haastaa jokaisen virkamiehen mukaan kehittämään Helsinkiin maailman edistyksellisintä julkista sektoria ja entistä avoimempaa ja ketterämpää toimintakulttuuria. Meidän tehtävänämme on tehdä helsinkiläisille ympäristöystävällinen elämä mahdollisimman helpoksi. Kunnianhimoinen ympäristöjohtaminen on tärkeää, jotta jokainen virkamies osaa toteuttaa strategian ympäristötavoitteita. Kokonaisuudessaan strategiaesitys luo hyvän selkänojan helsinkiläisten ympäristöstä huolehtimiselle. On hienoa olla mukana viemässä näitä tavoitteita käytäntöön!

Teksti: Esa Nikunen
Kuva: Jussi Hellsten