CBI: Helsingissä on paljon luontoa

Helsingissä on paljon luonto- ja virkistysalueita, ja koulujen opetussuunnitelmassa tuodaan esiin luonnon monimuotoisuus. Peruskoululaiset kuitenkin näyttävät tekevän maastovierailuja yllättävän vähän. Esimerkiksi kuvan Harakansaari tarjoaa lapsille loistavat mahdollisuudet monipuoliseen ja tietorikkaaseen luontokokemukseen.
Helsingissä on paljon luonto- ja virkistysalueita, ja koulujen opetussuunnitelmassa tuodaan esiin luonnon monimuotoisuus. Peruskoululaiset kuitenkin näyttävät tekevän maastovierailuja yllättävän vähän. Esimerkiksi Harakansaari tarjoaa lapsille loistavat mahdollisuudet monipuoliseen ja tietorikkaaseen luontokokemukseen. Kuva: Margit Jensen

City Biodiversity Index (CBI) on kaupunkiluonnon monimuotoisuutta mittaava kansainvälinen indeksi. Se on kehitetty Singaporessa, ja sen vuoksi sitä kutsutaan myös Singapore-indeksiksi. Indeksi koostuu 23 indikaattorista, jotka jaetaan kolmeen osa-alueeseen: alkuperäisluonto, ekosysteemipalvelut ja hallinto. Indikaattorin avulla saa nopeasti yleiskuvan luonnon monimuotoisuuden tilasta ja seurannan jatkuessa myös sen kehityssuunnista.

Tehdyssä selvityksessä Helsingin luonnon monimuotoisuus todetaan hyväksi. Pisteitä kertyi yhteensä 58, kun maksimimäärä on 84. Alkuperäisluonnon indikaattoreista niitä tuli 17/44. Ekosysteemipalveluihin liittyvissä indikaattoreissa tulos oli 11/16 ja hallinnon indikaattoreissa 30/36. On odotetavissa, että Helsingin pistemäärä nousee jatkossa luonnonsuojelun ja hoidon ansiosta mutta myös tietojen täydentymisen myötä.

Helsinkiin kaivataan lisää luonnonsuojelualueita

Indeksi osoittaa, että Helsingissä on jäljellä muihin suurkaupunkeihin verraten paljon alkuperäistä luontoa ja virkistysalueita on runsaasti suhteessa asukasmäärään. Vettä läpäiseviä pintoja on kohtuullisesti ja ekologisesti haitallisia vieraslajeja ei ole kovin paljoa. Sen sijaan Helsingin runsaista luontoalueista vain pieni osa on suojelun piirissä ja luontoalueiden muodostama ekologinen verkosto on rikkonainen.

CBI-Indeksin perusteella Helsingissä biodiversiteettiin liittyvä hallinto on toiminut hyvin, strategiat ja toimintaohjelmat on laadittu mutta Helsingin kaupungin budjetissa biodiversiteetin turvaamiseen ja hoitamiseen käytettävän rahan osuus on pieni muihin suurkaupunkeihin verrattuna. Osasyynä tähän on se, että Helsingin budjetissa on mukana terveydenhuollon suuret menot. Myös luonnonsuojelu on Helsingissä edelleen pääasiassa säilyttävää, ei ennallistavaa, johon kuluisi enemmän resursseja.

 

Lisätiedot:
Kaarina Heikkonen
kaupunkiekologi
gsm: 050 343 9050
kaarina.heikkonen@hel.fi

 

Teksti: Kaarina Heikkonen, kaupunkiekologi, Helsingin kaupungin ympäristökeskus