Autoliikenteen vähentäminen parantaa ilmanlaatua nopeasti

Ilmansuojeluvisa
Pelaa ilmansuojeluvisaa ja voita upea kesäfillari! Voit osallistua uuden ilmansuojelusuunnitelman tekoon.

Helsingin ilmanlaatu on moniin muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna hyvä, mutta meilläkin liikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua. Nopein ja tehokkain keino ilmanlaadun parantamiseen olisivat tutkimusten mukaan ruuhkamaksut. Kaupunki tekee nyt uutta ilmansuojelusuunnitelmaa, johon kaikki kuntalaiset voivat osallistua. Aloita pelaamalla ilmansuojeluvisaa!

Helsingille laaditaan uutta ilmansuojelusuunnitelmaa, koska kaupunki haluaa parantaa terveellisen asuinympäristön toteutumista. Lisäksi Euroopan Unionin asettama, terveysvaikutusten perusteella määritetty typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy useissa vilkasliikenteisissä katukuiluissa kantakaupungissa. Myös katupölyn raja-arvolla on riski ylittyä.

Ilmanlaatua heikentää Helsingissä erityisesti autoliikenne, jonka päästö tulee maanpinnan tasolle, suoraan hengitysilmaan. Autoilu aiheuttaa myös katupölyhaittaa erityisesti keväisin, kun tiet sulavat ja hiekoitussepeli nousee tien pinnoilta ilmaan. Pientaloalueilla pienpolton aiheuttamat savuhaitat leviävät myös usein naapurustoon.

Hengityselin- ja sydänsairauksia

Ilmansaasteet aiheuttavat terveyshaittoja erityisesti lapsille, ikääntyneille sekä hengityssairaille, esimerkiksi astmaatikoille. Pienhiukkaset tunkeutuvat syvälle hengitysteihin, ja pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa muun muassa  hengityselin- tai sydänsairauksia. Pienhiukkaset lisäävät myös lasten hengitystieoireita ja infektioita.

Helsinki haluaa, että kaupunki-ilmamme laatu paranee asukkaiden kannalta terveellisemmäksi ja viihtyisämmäksi. Tämä vaatii toimenpiteitä sekä kaupungilta että asukkailta, yrityksiltä ja muilta toimijoilta.

Uusi ajoneuvotekniikka ei aina tarkoita vähäpäästöisyyttä, sillä uusien dieselajoneuvojen typpidioksidipäästöt ovat suurempia kuin vanhempien dieselautojen. Tämä johtuu hiukkaspäästöjä vähentävästä tekniikasta. Niinpä molempien keskeisten ilmanlaatua heikentävien päästöjen, typpidioksidin ja pakokaasuhiukkasten, vähentäminen samanaikaisesti on nykytekniikan keinoin haastavaa.

Ruuhkamaksut nopea ja tehokas keino

Jotta raja-arvot eivät ylittyisi, tarvitaan tehokkaampia toimia liikennemäärien ja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kaasu-, sähkö- ja hybridiautot ovat huomattavasti vähäpäästöisempiä kuin bensiini- ja dieselajoneuvot, mutta niiden suosio ei ole vielä kasvanut niin merkittävästi että niistä olisi nopeaa ratkaisua ilmanlaadun parantamiseksi.

Selvitysten mukaan ruuhkamaksuilla saataisiin nopeasti ja tehokkaasti vaikutettua Helsingin kantakaupungin liikennemääriin, jonka seurauksena kaupungin ilmanlaatu paranisi merkittävästi.  Ruuhkamaksujen seurauksena myös ruuhkat pienenisivät, liikennemelu vähenisi ja matka-ajat lyhenisivät. Myös pyöräilyn ja kävelyn suosiminen autoilun sijaan on tehokas tapa parantaa ilmanlaatua. Pyöräilymahdollisuudet Helsingissä ovat mainiot, ja pyöräkaistoja rakennetaan jatkuvasti lisää.

Liikenteen aiheuttama ilmanlaadun heikkeneminen on ongelma erityisesti kantakaupungissa, mutta omat ongelmansa on myös pientaloalueilla, joissa takan ja saunan lämmittäminen aiheuttaa korkeita pienhiukkaspitoisuuksia ilmaan. Savun haju koetaan turvalliseksi ja miellyttäväksi, mutta todellisuudessa se sisältää runsaasti terveydelle haitallisia pienhiukkasia sekä karsinogeeniksi luokiteltua bentso(a)pyreeniä, joka leviää savupiipuista ympäristöön.

Terveydelle haitallisia päästöjä voi jokainen vähentää omalla toiminnallaan: hiukkaspäästöt vähenevät merkittävästi, kun polttaa ainoastaan kuivaa puuta. Roskien poltto on kielletty – sytykkeeksi soveltuvat sen sijaan tuohi, puutikut ja lastut.

Autoliikennemäärien väheneminen hillitsisi myös ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä, koska autoilu aiheuttaa merkittävän osan tuottamistamme hiilidioksidipäästöistä. Sekä liikenne että pienpoltto tuottavat myös mustaa hiiltä, joka on voimakas ilmastovaikutteinen ilmansaaste. Niinpä Helsingin ilmansuojelusuunnitelma tukee ilmanlaadun paranemisen lisäksi myös muita ympäristötavoitteita, joista ilmastonmuutoksen hillintä on yksi keskeisimmistä.

Osallistu ilmansuojelusuunnitelman tekoon

Helsinki toivoo, että asukkaat ottavat omassa toiminnassaan huomioon vaikutukset ilmanlaatuun. Kaupunki haluaa myös osallistaa asukkaita valmistelemaan ilmansuojelusuunnitelmaa, joka astuu voimaan vanhan ohjelman päätyttyä vuoden 2016 lopussa.

Mukaan pääset esimerkiksi pelaamalla ilmansuojeluvisaa, jolla voit testata oman ilmansuojelutietoutesi. Visan lopussa voit halutessasi antaa yhteystietosi, jolloin tulet saamaan jatkossa sähköpostitse tietoa ilmansuojelusuunnitelman etenemisestä ja mahdollisuuksista vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Kaikkien yhteistietonsa jättäneiden kesken arvotaan kierrätetty, Uusix-verstaalla tuunattu pirteä Record kombi -kesäfillari. Kannattaa osallistua!

Pelaa ja voita: https://app.alypaa.fi/hkiulkoilma/